شعبه ایران انجمن مهندسین نفت و علوم زمان اروپا

امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

الزامات فراخوان مقاله برای چاپ

نویسندگان می بایستی فرم تکمیل شده زیر را اسکن کرده و به همراه مقاله خود ارسال نمایند.

عنوان مقاله:

نام نویسندگان

رتبه علمی

امضا و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده محترم، لطفاً جهت تسریع در روند بررسی مقالات، تک تک موارد ذیل را با دقت پاسخ دهید. اشکال در ھر یک از این موارد منجر به رد یا عودت مقاله می گردد.

چک لیست نهایی

بله

خیر

آیا مقاله برای چاپ به مجله خارجی ارسال شده است؟

 

 

آیا مقاله قبلاً برای چاپ به مجله دیگری در داخل ارسال شده است؟

 

 

آیا مقاله از پایان نامه استخراج شده است ؟

 

 

در صورت پاسخ مثبت اسامی اساتید راهنما و مشاور و سایر دانشجویان نوشته شود:

آیا مقاله از طرح تحقیقاتی استخراج شده است؟

 

 

مقاله مطابق “راهنمای نگارش مقالات ” مجله زمین شناسی نفت ایران  آماده شده است؟

 

 

نام و آدرس نویسنده مسئول در صفحه عنوان و مشابه یکی از مقالات چاپ شده در مجله درج شده است؟

 

 

تلفن و نمابر، همراه با کد تلفن شهرستان و پست الکترونیک به صورت فارسی و انگلیسی ذکر شده است؟

 

 

رتبه علمی و آدرس سایر نویسندگان در صفحه عنوان به صورت فارسی و انگلیسی مشابه یکی از مقالات مجله زمین شناسی نفت ایران درج شده است؟

 

 

صفحه انگیسی چکیده کاملا منطبق با چکیده فارسی ارسال شده است؟

 

 

متن مقاله به بخش ھای مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی و منابع تقسیم شده است؟

 

 

جداول و نمودارھا طبق فرمت مجله ترسیم و با تعداد و شماره ھای ذکر شده در متن مطابقت دارد؟

 

 

با توجه به اینکه بعد از پذیرش مقاله امکان حذف، اضافه و یا جابجایی نویسندگان وجود ندارد کلیه نویسندگان ذینفع به ترتیب صحیح در مقاله آورده شده اند.

 

 

نویسنده محترم، لطفاً ٣ تا ۵ مورد از نقاط قوت مطالعه خود و یا یافته جدید خود را در مقایسه با مطالعات مشابه بیان نمایید.

الف:

ب:

ج:

د:

ه:

اینجانب………………………………….. نویسنده مسئول مقاله، شاغل در ………………………………..از طرف سایر نویسندگان مقاله ، صحت مندرجات فوق را تأیید و اعلام می کنم که تمام نویسندگان مقاله، نمونه نهایی آن را مطالعه و تأیید نموده اند و تعهد می نمایم که قبل از تعیین نتیجه بررسی توسط هیأت تحریریه مجله زمین شناسی نفت ایران ، این مقاله برای چاپ در داخل کشور ارسال نخواهد شد. همچنین در صورت ھرگونه  اعتراض و یا سایر مشکلات قانونی به عنوان نویسنده مسئول پاسخگو خواهم بود. ضمناً واریز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال به حساب انجمن زمین شناسی نفت ایران به شماره   ۸۸  ۵۰۹۷  ۳۵۵ کد ۳۹۱ نزد بانک تجارت شعیه محمودیه، جهت هزینه داوری همزمان با ارسال مقاله الزامی است .

نشانی و تلفن محل کار:

تلفن همراه: :Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه

جدیدترین مطالب

مطالب مرتبط