شعبه ایران انجمن مهندسین نفت و علوم زمان اروپا

امروز : یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

فصل سوم – انواع و شرایط عضویت

۶ عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های علوم زمین و مهندسین نفت و معدن و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته درآیند.

۲-۶ عضویت وابسته:
اشخاصی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶
عضویت دانشجوئی:
کلیه دانشجویانی که در رشته های علوم زمین و مهندسی نفت و معدن به تحصیل اشتغال دارند.

۴-۶ عضویت افتخاری:
شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم زمین و مهندسی نفت و معدن حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

۵-۶ اعضای موسساتی (حقوقی):
سازمانهایی که درزمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن در آیند.

تبصره ۱: افراد دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند ۱-۶ می توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره ۲: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده ۷: هر یکی از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸: عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

۱-۸ استعفای کتبی.

۲-۸ عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره ۱: تائید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خبرنامه

جدیدترین مطالب

مطالب مرتبط